KONSULTACJE W SZKOLE OD 1 CZERWCA 2020.

Od 1 do 5 czerwca oraz od 15 do 19 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klas I i II.
Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

Ze względu na wymogi sanitarne i konieczność właściwego zorganizowania zajęć, (4 m2 na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji, maksymalna liczba uczestników – 12), uczniowie zainteresowani udziałem w konsultacjach winni zgłosić chęć udziału w nich wychowawcy klasy za pośrednictwem dziennika do dnia 27 maja br.

Dyrekcja szkoły w porozumieniu z nauczycielami ustali terminy konsultacji. Zostaną one zamieszczone na stronie internetowej szkoły oraz przekazane przez wychowawców klas.

Uczniowie są zobowiązani stosować się do wyznaczonych przez dyrekcję zaleceń sanitarnych.

Uczniowie, którzy wyrażą chęć udziału w konsultacjach z danym nauczycielem, zobowiązani są w nich uczestniczyć w ustalonym terminie i wyznaczonej sali.

Jednocześnie przypominamy, że możliwe są konsultacje on-line po uzgodnieniu z nauczycielem uczącym w danym oddziale.

 

Zegar Maturalny

Najbliższe wydarzenia

08. 09. 2023 r. – Narodowe Czytanie

12.09.2023 r. – Zebrania z Rodzicami godz. 17:00

 

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!

MIT ME – Projekt