Istotne informacje dla Absolwentów.

Drodzy Absolwenci,

Przed Wami egzamin maturalny, który rozpoczniecie 8 czerwca.

Mamy nadzieję, że czas ten poświęcacie na solidne powtórzenie i utrwalenie nabytej wiedzy i umiejętności. Ufamy także, że dbacie o swoje zdrowie, by móc w terminie w dobrej kondycji przystąpić do matury.

Egzamin będzie przebiegał, zgodnie z wytycznymi MEN i GIS, w surowym reżimie sanitarnym.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z nimi:

https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis

Bardzo prosimy o śledzenie informacji zamieszczanych  na stronie szkoły dotyczących spraw związanych z organizacją egzaminu.

Przypominamy jednocześnie, że od 25 maja istnieje możliwość konsultacji z nauczycielami przedmiotów maturalnych w szkole, z zachowaniem reżimu sanitarnego, dla tych którzy zgłosili taką chęć w odpowiednim terminie.

Zegar Maturalny

Najbliższe wydarzenia

09. 12. 2022 r. – WIECZÓR TALENTÓW

 

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!

MIT ME – Projekt