Sprawdzian kompetencji językowych do klas dwujęzycznych 2020.

Sprawdzian kompetencji językowych do klas dwujęzycznych 2020.

1. Sprawdzian odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 r.
2. Ze względu na sytuację epidemiczną sprawdzian odbędzie się w formie testu online.

30 czerwca o godzinie 10.00 na adresy mailowe uczniów (lub rodziców/opiekunów), udostępnione szkole

w procesie rekrutacji, zostanie przesłany link do testu.

3. Na początku testu należy uzupełnić dane osobowe kandydata: imię, nazwisko, otrzymany od szkoły
KOD kandydata oraz adres mailowy.
4. Wszystkie pytania testu, który jest testem wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią, są
obowiązkowe. Po zaznaczeniu wszystkich odpowiedzi należy je przesłać naciskając przycisk PRZEŚLIJ
na końcu testu.
5. Test będzie aktywny dla kandydatów od godziny 10.00 do godziny 11.30. Test można rozwiązać tylko
raz. Powtórne rozwiązanie testu przez tego samego kandydata nie będzie brane pod uwagę. System
zapisuje godzinę przesłania wypełnionego testu przez kandydata.

UWAGA!
6. Po 22 czerwca, na podany w procesie rekrutacji adres email, zostanie wysłany KOD kandydata.
Wiadomość ta będzie jednocześnie sprawdzeniem poprawności adresu email podanego szkole. W przypadku nieotrzymania wiadomości email z kodem kandydata do dnia 26 czerwca, kandydat lub jego rodzic/opiekun zobowiązany jest do kontaktu ze szkołą w celu weryfikacji adresu email.

7. W wyjątkowych przypadkach (np. brak dostępu do Internetu), po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły,
sprawdzian może zostać zorganizowany na terenie szkoły w dniu 30 czerwca.

Dane kontaktowe szkoły – email: rekrutacja@vlo.gliwice.pl  lub sekretariat@lo5.gliwice.eu

Zegar Maturalny

Najbliższe wydarzenia

08. 09. 2023 r. – Narodowe Czytanie

12.09.2023 r. – Zebrania z Rodzicami godz. 17:00

 

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!

MIT ME – Projekt