Kategorie
Informacje

Informacja dla kandydatów.

Przypominamy o konieczności dostarczenia kopii świadectwa ukończenia szkoły do 10 lipca. Komisja rekrutacyjna przyjmuje dokumenty w sali nr 4. Wejście od ulicy Górnych Wałów. Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej znajdą Państwo
w zakładce „Rekrutacja”. Obowiązują maseczki i dezynfekcja rąk.

Kategorie
Informacje

Wyniki testu kompetencji do klasy dwujęzycznej.

Szanowni Państwo!

Poniżej prezentujemy wyniki punktowe przeprowadzonego wczoraj testu kompetencji. Po prawej stronie znajdują się kody ucznia, które są ułożone chronologicznie, zaś po lewej wynik w punktach.

Wynik Kod kandydata
48 / 50 V02
48 / 50 V04
38 / 50 V05
49 / 50 V06
44 / 50 V07
46 / 50 V08
46 / 50 V09
41 / 50 V10
48 / 50 V11
48 / 50 V13
46 / 50 V14
46 / 50 V15
46 / 50 V16
49 / 50 V17
49 / 50 V18
47 / 50 V19
48 / 50 V20
34 / 50 V21
49 / 50 V22
48 / 50 V24
48 / 50 V24
48 / 50 V25
49 / 50 V26
50 / 50 V27
47 / 50 V28
48 / 50 V29
44 / 50 V30
50 / 50 V31
49 / 50 V33
49 / 50 V34
49 / 50 V35
44 / 50 V36
49 / 50 V37
47 / 50 V38
43 / 50 V39
49 / 50 V40
46 / 50 V41
44 / 50 V42
37 / 50 V44
37 / 50 V45
36 / 50 V46
40 / 50 V47
48 / 50 V48
48 / 50 V49
49 / 50 V50
35 / 50 V51
39 / 50 V52
45 / 50 V53
42 / 50 V54
32 / 50 V56
44 / 50 V57
44 / 50 V58
45 / 50 V60
45 / 50 V61
46 / 50 V62
48 / 50 V63
47 / 50 V64
46 / 50 V65
45 / 50 V66
49 / 50 V67
46 / 50 V68
50 / 50 V69
49 / 50 V72
49 / 50 V73
38 / 50 V74
49 / 50 V75
44 / 50 V77
42 / 50 V78
48 / 50 V79
49 / 50 V80
49 / 50 V81
48 / 50 V82
30 / 50 V83
48 / 50 V84
38 / 50 V85
45 / 50 V86
39 / 50 V87
38 / 50 V89
42 / 50 V90
50 / 50 V91
38 / 50 V92