Wyniki rekrutacji 2020/2021

Lista zakwalifikowanych do przyjęcia do V Liceum Ogólnokształcącego. ( Lista zakwalifikowanych do przyjęcia (1))

Osobom zakwalifikowanym przypominamy o konieczności potwierdzenia woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty w dniach 13-18 sierpnia 2020 (godziny pracy komisji rekrutacyjnej w harmonogramie). Prosimy również o przyniesienie karty zdrowia ze szkoły podstawowej oraz dwóch fotografii podpisanych na odwrocie imieniem, nazwiskiem i oznaczeniem klasy.

Zegar Maturalny

Najbliższe wydarzenia

14 października – Dzień Edukacji Narodowej

 

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!

MIT ME – Projekt

Projekt Pamięć81