Stypendyści Premiera Rady Ministrów.

Z przyjemnością informujemy, że Maria Żyła z klasy 3D oraz Nikodem Ciomcia z klasy 2C otrzymali stypendium Prezesa Rady Ministrów.
Stypendium PRM jest przyznawane uczniom o szczególnych zainteresowaniach potwierdzonych osiągnięciami w olimpiadach przedmiotowych i zawodowych lub posiadający najwyższą średnią ocen klasyfikacyjnych w szkole.

Serdecznie gratulujemy!

Zegar Maturalny

Najbliższe wydarzenia

14 października – Dzień Edukacji Narodowej

 

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!

MIT ME – Projekt

Projekt Pamięć81