Informacja Fundacji Arka Noego dot. uzależnień.

Szanowni Państwo,
w ostatnim, kilkumiesięcznym okresie zauważyliśmy zdecydowany wzrost zażywania przez młodzież różnych środków psychoaktywnych, a zwłaszcza lekarstw, które są dostępne tylko na receptę lub tych, które można nabyć bez recepty.
Wszystkie te leki zażywane w niewłaściwy sposób są szczególnie niebezpieczne dla zdrowia i życia osób, które z nimi eksperymentują. Lekami tymi można doprowadzić do przedawkowania lub szybkiego i bardzo silnego uzależnienia. Więcej informacji na temat działania tych leków można znaleźć min. na ulotce informacyjnej zamieszczonej w każdym opakowaniu przy zakupie lekarstwa.
W trosce o nasze dzieci i młodzież, zwracamy się z APELEM do rodziców o nielekceważenie niepokojących zachowań wśród dzieci. Jeśli rodzic ma podejrzenia, że dziecko ma lub mogło mieć kontakt z tymi, lub innymi środkami odurzającymi, należy bezzwłocznie skonsultować się u specjalistów – ważna jest szybka reakcja!
Fundacja Arka Noego z Gliwic od wielu lat prowadzi systematyczne programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży oraz rodziców- zapraszamy do nieodpłatnych konsultacji tel. 668 630 980.
Porad można szukać także w innych placówkach terapii uzależnień.
Zwracam się z prośbą o rozpowszechnienie tej informacji wśród rodziców za pośrednictwem szkół z terenu miasta Gliwice.

Z poważaniem
Grzegorz Antosz
Fundacja Arka Noego

Zegar Maturalny

Najbliższe wydarzenia

14 października – Dzień Edukacji Narodowej

 

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!

MIT ME – Projekt

Projekt Pamięć81