Dzień Ziemi – konkursy

Zapraszamy uczniów do udziału w konkursach

zorganizowanych z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi

REGULAMINY

1. Konkurs na film pt. „ Dlaczego obchodzimy Dzień Ziemi?”

– Zobowiązujemy każdą klasę (z wyłączeniem maturzystów) do przygotowania jednego filmu biorącego udział w konkursie.
– Prosimy wychowawców o wsparcie młodzieży na lekcjach wychowawczych.
– Czas trwania filmu: 3 minuty.
– Link (z informacją od której klasy), pod którym uczniowie samodzielnie umieszczą film
w internecie, należy przesłać do ucznia Antoniego Forendy z klasy 2D na mail: turboalpaka007@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie 8.04.2022.
– Linki do wszystkich filmów zostaną umieszczone na szkolnym Facebooku, na którym odbędzie się głosowanie całej społeczności szkolnej w terminie 11-20.04.2022.
– Nie wolno głosować na film swojej klasy.
– Najciekawsze filmy zostaną nagrodzone. Liczymy na Waszą  kreatywność!

2. Konkurs na plakat

Zapraszamy wszystkich uczniów naszego liceum do udziału w konkursie na pracę plastyczną dotyczącą uczczenia Międzynarodowego Dnia Ziemi.
– Nieprzekraczalny termin oddania prac: 28.03.2022 do pań:  Ewy Trybalskiej i Anny Partyki – Petrak.
– Format A2, technika dowolna (można wykorzystać surowce wtórne).
– Na odwrocie pracy prosimy umieścić drukowanymi literami: imię i nazwisko autora oraz klasę.
– Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

3. Konkurs na utwór inspirowany lasem – wiersz, opowiadanie lub piosenka

Wszystkich utalentowanych uczniów, którzy wolą wyrażać swoje emocje i inwencję twórczą
w inny sposób, zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie dla twórców poezji, prozy oraz piosenek. Utwory literackie będą zbierane przez nauczycieli biologii, ale oceniane przez polonistów.

– Nieprzekraczalny termin oddania prac: 28.03.2022 do nauczycieli biologii (Magdaleny Siekanowicz, Aleksandry Witek i Moniki Kućmy).
– Wydruk komputerowy, wielkość czcionki co najmniej 12.
– Na odwrocie pracy prosimy umieścić drukowanymi literami: imię i nazwisko autora oraz klasę.
– Najciekawsze prace zostaną nagrodzone dodatkową oceną z języka polskiego.

Zegar Maturalny

Najbliższe wydarzenia

09. 12. 2022 r. – WIECZÓR TALENTÓW

 

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!

MIT ME – Projekt