Stypendium Prezydenta Miasta Gliwice – informacje.

Szanowni Państwo, informujemy, że do dnia 30 września można składać wnioski na Stypendium Prezydenta Miasta Gliwice dla wybitnie uzdolnionych uczniów gliwickich szkół.

Przypominamy, że wnioski może złożyć dyrektor/nauczyciel, pełnoletni uczeń lub rodzic/opiekun.

Szczegóły, zasady, regulamin i wzór wniosku znajdziecie Państwo na stronie: https://edukacja.gliwice.eu/spm-2022

Ze względów organizacyjnych gorąco zachęcamy Państwa do składania wniosków za pośrednictwem szkoły.

Przypominamy również, że przy udzielaniu stypendiów do punktowanych osiągnięć zaliczają się wyłącznie wymienione w § 3 i 4 regulaminu:

(…) Wniosek o przyznanie stypendium może zostać złożony za osiągnięcia ucznia w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny złożenia wniosku o Stypendium Prezydenta Miasta, którego średnia uzyskanych ocen w wyniku ostatniej klasyfikacji rocznej wynosi co najmniej 4,0 w szkole ponadpodstawowej oraz co najmniej 5,0 w szkole podstawowej.

§ 4. Za osiągnięcia o których mowa w § 3 Regulaminu uznaje się następujące osiągnięcia uzyskane w konkursach i olimpiadach:

1. Szkoły ponadpodstawowe:

1) laureat, finalista, uczestnik przedmiotowych olimpiad międzynarodowych;

2) laureat przedmiotowych olimpiad dla szkół ogólnokształcących i zawodowych, umieszczonych na liście Ministerstwa Edukacji Narodowej;

3) finalista przedmiotowych olimpiad dla szkół ogólnokształcących i zawodowych, umieszczonych na liście Ministerstwa Edukacji Narodowej;

4) uczestnik etapu ogólnopolskiego przedmiotowych olimpiad dla szkół ogólnokształcących i zawodowych, umieszczonych na liście Ministerstwa Edukacji Narodowej.

2. Szkoły podstawowe:

1) laureat przedmiotowych olimpiad dla szkół podstawowych umieszczonych na liście Ministerstwa Edukacji Narodowej;

3) finalista przedmiotowych olimpiad dla szkół podstawowych, umieszczonych na liście Ministerstwa Edukacji Narodowej;

4) laureat wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty;

5) finalista wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

3. Uczniowie szkół artystycznych, którzy legitymują się osiągnięciami artystycznymi na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim i posiadają tytuł:

1) laureat Konkursu Centrum Edukacji Artystycznej;

2) laureat międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów organizowanych przez szkoły artystyczne i instytucje kultury;

3) laureat międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów szkół artystycznych I i II st. organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej i rekomendowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. (…)

Zegar Maturalny

Najbliższe wydarzenia

09. 12. 2022 r. – WIECZÓR TALENTÓW

 

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!

MIT ME – Projekt