Wyjazd klasy 3A do Pracowni Chemii Pałacu Młodzieży w Katowicach

28 września my, klasa 3A, pod opieką Pani Ewy Trybalskiej, pojechaliśmy do Pałacu Młodzieży w Katowicach na zajęcia laboratoryjne. W parach przeprowadzaliśmy doświadczenia ze związkami manganu, miedzi i pierwiastków bloku p układu okresowego. Badaliśmy między innymi utleniające właściwości manganianów(VII) w różnych środowiskach, amfoteryczne właściwości wodorotlenku miedzi(II), analizowaliśmy właściwości stopu Wooda i wywoływaliśmy ducha z salmiaku. Przekonaliśmy się również empirycznie, że reakcja egzotermiczna rzeczywiście przebiega z wydzieleniem ciepła, a więc użycie łapy do trzymania probówki jest więcej niż wskazane, a przegrzany osad może gwałtownie “wyskoczyć” z probówki. To było pracowicie spędzone przedpołudnie w naukowej atmosferze.

Autor: Alicja Powiecka kl. 3A

Zegar Maturalny

Najbliższe wydarzenia

09. 12. 2022 r. – WIECZÓR TALENTÓW

 

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!

MIT ME – Projekt