„Polacy ratujący Żydów podczas II wojny światowej” – wykład dr Aleksandry Namysło (OBBH IPN Katowice) dla VLO w Gliwicach

10 kwietnia 2024 r. w murach naszej szkoły gościła Pani dr Aleksandra Namysło, pracowniczka OBBH IPN w Katowicach oraz Domu Pamięci Żydów Górnośląskich – oddziału Muzeum w Gliwicach, członkini zarządu Fundacji Brama Cukermana w Będzinie, stypendystka Institute for Holocaust Research Yad Vashem w Jerozolimie. Dr Aleksandra Namysło jest autorką publikacji na temat historii Żydów na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim, ze szczególnym uwzględnieniem okresu Zagłady, a także prac dotyczących relacji polsko-żydowskich w okresie II wojny światowej. Jest autorką wielu książek, m.in.: Zanim nadeszła Zagłada… Położenie ludności żydowskiej Zagłębia Dąbrowskiego w okresie okupacji niemieckiej (2009); Utracone nadzieje. Ludność żydowska w województwie śląskim/katowickim w latach 1945-1970 (2012), redaktor naukowy publikacji: Zagłada Żydów na polskich ziemiach wcielonych do Rzeszy w latach 1939-1945 (2008).

Dla uczniów V LO w Gliwicach wygłosiła bardzo interesujący wykład pt. „Polacy ratujący Żydów podczas II wojny światowej”. Pozwolił on spojrzeć na problematykę zagłady Żydów na ziemiach polskich przez pryzmat rzetelnych badań historycznych, kwerend archiwalnych i naukowych interpretacji, bez uproszczeń i stereotypów, będących na ogół chlebem powszednim propagandy i polityki.

Zegar Maturalny

Najbliższe wydarzenia

17. 06. 2024 r. – konferencja klasyfikacyjna

 

 

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!

MIT ME – Projekt