Bardzo ważne – legitymacje!

Szanowni Państwo,

Informuję uprzejmie, że papierowe legitymacje szkolne dla uczniów mogą być wydawane wyłącznie do dnia 12 lipca 2024 r. (na podstawie § 74 ust. 2 rozporządzenia MEiN z 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków).

Legitymacje wydawane po 12.07.2024 r. muszą mieć formę kart wykonanych z PCV.

W związku z powyższym bardzo proszę o sprawdzenie, czy Państwa dzieci mają ważne legitymacje i „wyrobienie” ich niezwłocznie, ponieważ po 12 lipca 2024 r. nie będzie możliwości wydawania ich „od ręki”.

Legitymacje papierowe, które uczniowie obecnie posiadają będą ważne do ukończenia szkoły średniej. Tylko te dla nowych uczniów i wyrabiane po zgubieniu lub zniszczeniu muszą być plastikowe.

Z poważaniem

Małgorzata Nowak

Sekretarz szkoły

Zegar Maturalny

Najbliższe wydarzenia

21. 06. 2024 r. – Zakończenie Roku Szkolnego 2023/24

godz. 9:00 – osoby wyróżnione (aula)

godz. 10:30 – spotkanie w klasach

 

 

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!

MIT ME – Projekt