Opieka zdrowotna

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW DOTYCZĄCA STOMATOLOGICZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
NAD UCZNIAMI

 

Zgodnie z ustawą o opiece zdrowotnej nad uczniami Dziennik Ustaw 2019 poz. 1078

Dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Struga zawarł  porozumienie z Podmiotem Leczniczym Bistom s.c.
w zakresie opieki stomatologicznej nad uczniami.

 W zakres stomatologicznej opieki zdrowotnej nad uczniami wchodzi:

 1. Edukacja zdrowotna, promocja zdrowia, identyfikacja czynników ryzyka w    zakresie zdrowia jamy ustnej.

2. Profilaktyczne Świadczenia Stomatologiczne.

3. Leczenie Stomatologiczne.

 

Edukacja zdrowotna, promocja zdrowia identyfikacja czynników ryzyka w    zakresie zdrowia jamy ustnej odbywa się w szkole.

 

Profilaktyczne Świadczenia Stomatologiczne wykonywane  będą przynajmniej  raz w roku szkolnym. Uczniowie będą wraz z wychowawcą udawać się do Poradni Stomatologicznej celem wykonania tego świadczenia.

Rodzice mają możliwość wyrażenia sprzeciwu złożonego w szkole wobec profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla uczniów. Jeżeli rodzic nie zgłasza pisemnie sprzeciwu oznacza to, że godzi się na profilaktyczną opiekę  w tym zakresie.

Informacje o stanie zdrowia jamy ustnej ucznia będzie można uzyskać osobiście w Poradni Stomatologicznej u lekarzy dentystów oraz u Pielęgniarki Szkolnej .
Informacje nie będą udzielane telefonicznie.

 

Leczenie Stomatologiczne odbywać będzie się w Poradniach Stomatologicznych Bistom s.c. Aby podjąć leczenie niezbędna jest pisemna zgoda rodzica/pełnoletniego ucznia przed podjęciem leczenia, tak więc prosimy, aby rejestrować uczniów do leczenia bezpośrednio
w Poradni Stomatologicznej.

 

Rodzice uczniów oraz uczniowie pełnoletni mają prawo wyboru innego miejsca udzielania świadczeń stomatologicznych przez lekarza dentystę.


 

Adresy Poradni Stomatologicznych Bistom s.c.

Poradnia Stomatologiczna nr 3

44-194 Knurów ul. Kapelanów Wojskowych 2D

Tel. 607311367


Poradnia Stomatologiczna nr 1

44-100 Gliwice, ul. Gwiazdy Polarnej 50

Tel.791883229


Poradnia Stomatologiczna nr 4

44-100 Gliwice ul. Czajki 1

Tel.723331100


Godziny pracy Poradni

od Poniedziałku do Piątku w godzinach 08.00-19.00;

w Soboty w godzinach 08.00-14.00


GWARANTOWANE PROFILAKTYCZNE ŚWIADCZENIE STOMATOLOGICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY REFUNDOWANE  W RAMACH UMOWY  Z  NFZ OBEJMUJE   MIĘDZY INNYMI:

 

1. Ocenę stanu uzębienia

2. Ocena stanu tkanek przyzębia

3. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu

4. Kwalifikację do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego     leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego

5. Profesjonalną profilaktykę fluorkową

 

 

GWARANTOWANE ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNE) DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY REFUNDOWANE  W RAMACH UMOWY  NFZ OBEJMUJE   MIĘDZY INNYMI:

 

 1. badanie stomatologiczne z instrukcją, jak dbać o jamę ustną (raz w roku);

 2. kontrolne badania lekarskie (3 razy w roku);

 3. zdjęcia rentgenowskie wewnątrz ust;

 4. zdjęcie pantomograficzne z opisem;

 5. leczenie próchnicy zębów mlecznych i stałych;

 6. znieczulenie do zabiegów;

 7. usunięcie zębów;

 8. leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej;

 9. leczenie kanałowe (endodontyczne): wszystkich zębów u dzieci

 10. zabezpieczenie lakiem szczelinowym bruzd zębów szóstych -raz do ukończenia 8 roku życia, zębów siódmych – raz do ukończenia 14 roku życia)

 11. impregnacja zębiny zębów mlecznych

 12. kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych;

 13. leczenie chorób przyzębia

 14. wypełnienia kompozytowe światłoutwardzalne w zakresie zębów siecznych i kłów w szczęce i żuchwie.

Szczegółowy wykaz gwarantowanych świadczeń stomatologicznych, świadczeń profilaktycznych oraz wykaz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych dostępne są w załącznikach poniżej.

Załączniki:

 

Zegar Maturalny

Najbliższe wydarzenia

09. 12. 2022 r. – WIECZÓR TALENTÓW

 

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!

MIT ME – Projekt