WYCIECZKA NA GÓRĘ ŚW. ANNY

Uczniowie klas I naszej szkoły uczestniczyli w dniach 17 i 19 września 2018 r. w wycieczce na Górę Św. Anny. Wyjazd miał charakter edukacyjno- integracyjny. Nowi uczniowie naszego liceum co roku wyjeżdżają na jednodniowe wycieczki w ciekawe historycznie i przyrodniczo miejsca naszego regionu. Podczas tegorocznego wyjazdu szczególny nacisk położono na poznanie wydarzeń związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości , bowiem obchodzimy 100-lecie tego ważnego wydarzenia.
W Muzeum Czynu Powstańczego wszystkie klasy uczestniczyły w lekcji muzealnej, podczas których uczniowie poznali przebieg wydarzeń związanych z walką o przynależność Górnego Śląska. Następnie miały miejsce zajęcia warsztatowe, gry i zabawy terenowe oraz grill.
Wyjazd został sfinansowany ze środków uzyskanych z MEN w ramach programu edukacyjnego Wolność, równość, niepodległość rządowego programu wieloletniego Niepodległa.

 

 

Zegar Maturalny

Najbliższe wydarzenia

09. 12. 2022 r. – WIECZÓR TALENTÓW

 

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!

MIT ME – Projekt