Test kompetencji językowych

Informujemy, że sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do naszej szkoły odbędzie się w dniu 08.06.2021 r. o godzinie 15.30 stacjonarnie.

Ze względów organizacyjnych prosimy o przybycie o godz. 15.15

Prosimy zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość (legitymacja szkolna, paszport itp.) oraz zachować zasady postępowania podczas pandemii Covid-19 (dystans społeczny, dezynfekcja, maseczki podczas przebywania na terenie szkoły).

Ze sprawdzianu kompetencji zwolnieni są laureaci i finaliści Olimpiady Języka Angielskiego, Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów i Olimpiady Języka Angielskiego Juniorów, oraz laureaci kuratoryjnych konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych. 

Dodatkowe informacje dotyczące testu kompetencji

Zegar Maturalny

Najbliższe wydarzenia

09. 12. 2022 r. – WIECZÓR TALENTÓW

 

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!

MIT ME – Projekt