Kategorie
Informacje

KONSULTACJE W SZKOLE OD 1 CZERWCA 2020.

Od 1 do 5 czerwca oraz od 15 do 19 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klas I i II.
Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

Ze względu na wymogi sanitarne i konieczność właściwego zorganizowania zajęć, (4 m2 na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji, maksymalna liczba uczestników – 12), uczniowie zainteresowani udziałem w konsultacjach winni zgłosić chęć udziału w nich wychowawcy klasy za pośrednictwem dziennika do dnia 27 maja br.

Dyrekcja szkoły w porozumieniu z nauczycielami ustali terminy konsultacji. Zostaną one zamieszczone na stronie internetowej szkoły oraz przekazane przez wychowawców klas.

Uczniowie są zobowiązani stosować się do wyznaczonych przez dyrekcję zaleceń sanitarnych.

Uczniowie, którzy wyrażą chęć udziału w konsultacjach z danym nauczycielem, zobowiązani są w nich uczestniczyć w ustalonym terminie i wyznaczonej sali.

Jednocześnie przypominamy, że możliwe są konsultacje on-line po uzgodnieniu z nauczycielem uczącym w danym oddziale.

 

Kategorie
Informacje

WAŻNY KOMUNIKAT DLA MATURZYSTÓW.

W 2020 r. nie przeprowadza się egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych w części ustnej.

Z wyjątkiem kiedy zdający:

1) w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub

2) jest obowiązany przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Egzamin dla tych osób jest przeprowadzany w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego.

Zdający w terminie do 25 maja 2020 r., przekazują informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu odpowiednio do dyrektora szkoły, którą ukończyli, albo dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, do którego złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego

Absolwent wypełnia również oświadczenie oraz dołącza dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. Dokumentem poświadczającym taką konieczność może być np. wydruk ze strony internetowej uczelni, skan z przewodnika po rekrutacji z danej uczelni, pismo z danej uczelni, które zdający otrzymał jako potwierdzenie gotowości przyjęcia go na I rok studiów, pod warunkiem uzyskania wyniku również z egzaminu w części ustnej.

https://oke.jaworzno.pl/www3/2020/05/21/potwierdzenie-zamiaru-przystapienia-do-czesci-ustnej-egzaminu-maturalnego-z-danego-przedmiotu/

Kategorie
Informacje

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Kategorie
Informacje

Wirtualne wykłady z geografii.

W czwartek, 21 maja, klasy I, które geografii uczy p. dr. Piotr Dolnicki, miały okazję wziąć udział w wirtualnym wykładzie z geografii w ramach akcji prowadzonej przez Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Tematem wykładu była „Historia i współczesność Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie SW Spitsbergen”.

Kategorie
Informacje

Ważna informacja dotycząca odbioru świadectw ukończenia szkoły.

Przypominamy, że zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie szkoły 24 kwietnia br. odbiór świadectw oraz dokumentów jest możliwy w sekretariacie szkoły po uprzednim telefonicznym bądź mailowym umówieniu się na wizytę. Należy przynieść kluczyki do szafek z szatni oraz książki do biblioteki. Należy być zaopatrzonym w rękawiczki oraz maseczkę.

Prosimy o przestrzeganie umówionych terminów.

Kategorie
Informacje

WYZWANIE TRANSLATORSKIE.

Z wielką dumą i radością informujemy, że nasza uczennica, a właściwie już absolwentka, Marta Kwiecień zdobyła wyróżnienie w XIV edycji ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o Nagrodę FanFila na najlepszy przekład abecedariusza Edwarda Goreya pt.”The Gashlycrumb Tinies”. Organizatorem konkursu był Instytut Filologii Polskiej UAM w Poznaniu.
Opiekunem uczennicy była Pani Joanna Golik-Skitał.

Kategorie
Informacje

Propozycja zmian w harmonogramie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Propozycja zmian w harmonogramie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

MEN opublikowało projekt harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. 8 maja br. przekazano go do konsultacji. Gdytylko ogłoszone zostaną nowe terminy uaktualnimy regulamin rekrutacji do VLO.

https://www.gov.pl/web/edukacja/terminy-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-2020-2021

Kategorie
Informacje

Indeks dla Angeliki Karasewicz.

Składamy serdeczne gratulacje uczennicy klasy 2A, Angelice Karasewicz, która uzyskała tytuł finalisty w ogólnopolskim konkursie „Discover Canada 2020”.
Angelika jest jedną z pięciu osób, które zdobyły indeksy na Filologię Angielką na Uniwersytecie Śląskim. 
Jest to tym większe osiągnięcie, że w konkursie wzięło udział ponad 1000 uczestników z całej Polski.
Opiekunem Angeliki była p. Katarzyna Krawczyk-Strzelec.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów językowych.
Kategorie
Informacje

Nie taki stres straszny, jak go malują. 

Maturzystów i nie tylko … zapraszam na wirtualny wykład psychologa – Pani Katarzyny Kiepas – Remisz, który zostanie wygłoszony 7 maja na Uniwersytecie Śląskim. Więcej informacji znajdziecie na mojej tablicy – https://pl.padlet.com/ewaradlak/matura

Zapraszam. Ewa Radlak – doradca zawodowy

Kategorie
Informacje

FINALIŚCI VIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LOGICZNEGO.

Uczniowie naszego liceum, tuż przed zawieszeniem zajęć w szkole, wzięli udział w eliminacjach VIII Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego organizowanego przez Fundację Rozwoju KUL oraz Instytut Filozofii KUL.
Celem konkursu jest szerzenie wśród uczniów kultury logicznej. Spośród szesnastu uczestników aż sześciu uzyskało wynik dający tytuł finalisty. Mieli oni wraz ze swym opiekunem panią Dorotą Maniakowską pojechać do Lublina, aby wziąć udział w zawodach finałowych oraz wysłuchać wykładów w trakcie LXII Tygodnia Filozoficznego. Niestety, z wiadomych względów wydarzenie zostało odwołane. Tymi finalistami są: Marlena Romanów kl. 3C, Maria Ochman kl. 1C3, Elżbieta Czapik kl. 1C3, Mateusz Męcik kl. 1E, Kamil Ziemba kl. 2E, Alicja Jasińska kl. 1E.
GRATULUJEMY!