Kategorie
Informacje

STYPENDIUM INWESTUJEMY w TALENTY.

Informujemy, że od 23 września 2019 roku, trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – V edycja”, realizowanego przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Celem niniejszego projektu jest przyznanie wsparcia stypendialnego 625 szczególnie uzdolnionym uczniom/uczennicom w zakresie przedmiotów matematycznych, informatycznych, języków obcych lub przyrodniczych, uczącym się na terenie województwa śląskiego.
Nabór wniosków o przyznanie stypendium prowadzony będzie
do dnia 25 października bieżącego roku.
Szczegółowe informacje o realizowanym projekcie, dostępne są na stronie internetowej
http://efs-stypendia.slaskie.pl

Informacje na temat kryteriów można także uzyskać u Pani Dagmary Czerwińskiej- Wróbel

Kategorie
Informacje

Zaproszenie na wykład PAU.

W ramach Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej organizowane są co miesiąc wykłady z zakresu najnowszych osiągnięć nauki i problemów kultury, na które zapraszamy młodzież szkół średnich, młodzież akademicką oraz wszystkich zainteresowanych. Organizatorem cyklu wykładów jest członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności prof. dr hab. Mieczysław Chorąży.

Następne spotkanie:

26 września 2019 (czwartek), godz. 16.00, Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a w Gliwicach

Prof. Michał Witt  (Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu)

Czy geny wpływają na muzykę?

Kategorie
Informacje

Ogród Doświadczeń.

20 września klasy 1c3 i 3b wraz z opiekunami, Paniami: Beatą Zimnicką, Dagmarą Czerwińską-Wróbel, Izabelą Podlas i Aleksandrą Starak, spędziły dzień w krakowskim Ogrodzie Doświadczeń. Wraz z przewodnikami (klasa 3b anglojęzycznym) testowaliśmy prawa fizyki na przyrządach rozmieszczonych w parku. Uczniowie samodzielnie sprawdzili jak działa siła Coriolisa, wahadła sprzężone czy kołyska Newtona. Największą popularnością cieszyła się obrotowa beczka oraz łoże Fakira. Spacer był inna formą ciekawej lekcji fizyki, a czas spędzony w dobrym towarzystwie na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
Kategorie
Informacje

Klasa 3a na zajęciach laboratoryjnych w Pałacu Młodzieży.

W dniu 20 września, klasa medyczna 3A wraz z nauczycielkami, panią Ewą Trybalską i panią Katarzyną Kłysik, pojechała do Pałacu Młodzieży w Katowicach na zajęcia laboratoryjne, w której główną rolę grały pierwiastki: mangan, chrom, żelazo i miedź. Uczniowie wyposażeni w specjalne fartuchy, rękawiczki i okulary ochronne, samodzielnie zmierzyli się z reakcjami, o których dotychczas uczyli się jedynie z książek lub które były demonstrowane w formie pokazu na lekcjach.


Poinformowani o zasadach BHP, obowiązujących w laboratorium i metodach przeprowadzania eksperymentów i zaopatrzeni w karty pracy samodzielnie mieszali i podgrzewali odczynniki chemiczne. W probówkach pojawiały się różnokolorowe roztwory i osady, których barwy wymagane są na maturze z chemii. Oprócz tego uczniowie zapisywali swoje obserwacje oraz przy pomocy nauczycieli odpowiadali na pytanie, dlaczego dana reakcja przebiega właśnie w taki sposób. Pomimo, że zajęcia trwały trzy godziny, klasa 3A nie skarżyła się na zmęczenie. Byliśmy zaciekawieni pracą w laboratorium i podekscytowani obserwowaniem na własne oczy zachodzących zmian barw.

 

Kategorie
Informacje

Matura, i co dalej? Ankieta dla uczniów klas trzecich.

Drogi Maturzysto!
Uprzejmie proszę o wypełnienie  kwestionariusza. Zawarte w nim pytania dotyczą Twoich planów edukacyjno-zawodowych.
Uzyskane odpowiedzi zostaną wykorzystane do określenia kierunku działania w zakresie realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w naszej szkole.
Dziękuję. Ewa Radlak – doradca zawodowy
Ankieta: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQwH4qZ7E_VfmzGx8OkRAUPSi_cI9z7S45wuQNGizkwTbQzQ/viewform
Kategorie
Informacje

XIII Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH”.

Zapraszamy do udziału w XIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie „O Diamentowy Indeks AGH”.
Zadania oraz rejestracja w systemie dostępna jest pod adresem www.diament.agh.edu.pl
Tegoroczna olimpiada została objęta patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Szwajcarii

Kategorie
Informacje

Msza Św. za śp. Antoninę Dziuban.

Informujemy, że 27.09.2019 r. (piątek) o godz. 18:30, w kościele pw. Wszystkich Św. w Gliwicach zostanie odprawiona Msza Św. za duszę zmarłej nie dawno, wieloletniej i zasłużonej nauczycielki j. polskiego VLO, śp. p. Antoniny Dziuban. Chętnych zapraszamy do uczestnictwa we wspólnej modlitwie.

Kategorie
Informacje

WYPRAWKA SZKOLNA 2019.

W roku szkolnym 2019/2020 pomoc w ramach programu „Wyprawka szkolna” skierowana jest do uczniów:

 • słabowidzących,
 • niesłyszących,
 • słabosłyszących,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest  niepełnosprawność  wymieniona  w  pkt  1-7  którzy  posiadają  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do szkół dla dzieci
  i młodzieży do:

  • branżowej szkoły I stopnia, klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
  • klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
  • szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,
  • klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
  • klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,
  • klasy I liceum sztuk plastycznych,
  • klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
  • klas I–IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych lub klas IV–VI dotychczasowej sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych.

Wnioski (pobierz tutaj) o przyznanie dofinansowania do zakupu podręczników należy składać w szkole, do której uczeń uczęszcza roku szkolnym 2019/2020, w nieprzekraczalnym  terminie do 15 października 2019 r.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

Wartość pomocy finansowej jest uzależniona od rodzaju niepełnosprawności oraz typu szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał.

Wypłata pieniędzy wnioskodawcom nastąpi po przedłożeniu przez rodziców/pełnoletnich uczniów w szkole dowodu zakupu podręczników.

Informację w zakresie szczegółowych zasad składania wniosków i refundowania wydatków należy pozyskać w szkole, w której uczeń będzie objęty pomocą w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

Szczegółowych informacji udziela Iwona Katyńska – pedagog szkolny.

Kategorie
Informacje

UWAGA!!! INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

Szanowni rodzice i drodzy uczniowie,
Dyrekcja V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Struga w Gliwicach informuje, że względu na zapowiedzianą przez PWiK
długotrwałą przerwę  w dostawie wody obejmującą także naszą szkołę odwołujemy ze względów sanitarnych  zajęcia dla klas I i II liceum.
Klasy III LO w dniu jutrzejszym przystępują od godz 7.55 do egzaminu próbnego z języka polskiego wg ustalonego harmonogramu, a następnie biorą udział
w  zajęciach wg  planu.  Uczniowie, którzy nie przystępują do matury próbnej (  gdyż pisali ją w czerwcowym terminie ) mają zajęcia według planu.

Z poważaniem,
M.Dzietczyk

Harmonogram próbnej matury

MATURA PRÓBNA dla klas III LO – wrzesień 2019 r.

17 września 2019         wtorek       j. polski   PP   –    7.55 – 10.45  (170 min.)
Aula               –          

3A  i 3C ( 66 osób )
3B  ( 7 osób )
3D (1 osoba PP)
3 E ( 5 osób)

Komisja:

Anna Pawłowska  l. 1-2
Aleksandra Witek l. 1-3
Ksenia  Dobrowolska l.1-2
Magdalena Siekanowicz l. 1-2
Joanna Golik-Skitał  l.3
Anna Kuna l.3
Aleksandra Starak l.3

Sala gimnastyczna  – 3F ( 17 osób)

Komisja:

Bożena Taraszkiewicz l.1
Ewa Trybalska l.1
Grzegorz Szymczak l.2-3
Tomasz Świątkowski l. 1-3
Olga Mazurkiewicz l. 2-3
Grażyna Daniel- Schuwald  l.2

 

17 września 2019         wtorek      j. polski   PR   –    7.55 – 10.55  (180 min.)

sala gimnastyczna   –

3D ( 31 osób) – PR
3E ( 12 osób)  – PR

Komisja:

Bożena Taraszkiewicz l.1
Ewa Trybalska l.1
Grzegorz Szymczak l.2-3
Tomasz Świątkowski l. 1-3
Olga Mazurkiewicz l. 2-3
Grażyna Daniel- Schuwald  l.2

 

Kategorie
Informacje

STYPENDIA PREZYDENTA MIASTA GLIWICE .

Przekazujemy Państwu informacje o nowych zasadach ubiegania się o stypendium Prezydenta Miasta Gliwice.

Dotychczas o stypendium mogli ubiegać się tylko uczniowie będący mieszkańcami miasta Gliwice, obecnie mogą to uczynić dzieci i młodzież pobierających naukę w Gliwicach, czyli każdy uczeń gliwickiej szkoły bez względu na miejsce zamieszkania!

Każdy wniosek powinien zostać potwierdzony w szkole, do której uczeń uczęszczał w roku 2018/2019 lub do której uczęszcza aktualnie.

Informacje szczegółowe, regulamin i wzór  wniosku o stypendium znajdują się pod poniższym linkiem:

REGULAMIN-INFORMACJE-WNIOSEK