Kategorie
Bez kategorii

Stypendium „Śląskie. Inwestujemy w talenty”

Informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego wyznaczył termin naboru wniosków o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2021/2022, w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VI edycja” . Termin naboru został ustalony na okres: od 20 września 2021 r. do 22 października 2021 r.


Kryteria niezbędne do spełnienia, aby ubiegać się o stypendium to:

a) uczęszczanie do szkoły ponadpodstawowej (publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej) na terenie województwa śląskiego;b) uzyskanie średniej ocen ze wszystkich przedmiotów wyszczególnionych na świadectwie szkolnym, na poziomie co najmniej 5,00. Średnia zostanie zweryfikowana na podstawie świadectwa szkolnego wydanego na zakończenie roku szkolnego 2020/2021;
c) uzyskanie średniej ocen z trzech przedmiotów kierunkowych (w tym nauczanych dwujęzycznie) na poziomie co najmniej 5,33 tj. obligatoryjnie z matematyki i jednego z języków obcych nowożytnych oraz jednego wybranego przez ucznia/uczennicę pozostałego przedmiotu z grupy określonych w § 1 pkt 15 Regulaminu przyznawania stypendiów (dalej „Regulamin”); z zastrzeżeniem, iż w ramach przedmiotów kierunkowych mogą zostać wykazane jedynie te przedmioty, z których uczeń/uczennica otrzymał/a: z jednego przedmiotu ocenę 6,00 a z pozostałych dwóch przedmiotów ocenę co najmniej 5,00. Średnia zostanie zweryfikowana na podstawie świadectwa szkolnego wydanego na zakończenie roku szkolnego 2020/2021.


Kryteria dodatkowe, za ich spełnienie można uzyskać dodatkowe punkty:

a) uzyskanie w roku szkolnym 2020/2021 tytułu laureata lub finalisty konkursu o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub olimpiady/turnieju co najmniej II stopnia, organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. W ramach ocenianego kryterium honorowane będą przedmioty kluczowe oraz przedmioty pozostałe;

b) posiadanie w roku szkolnym 2020/2021 zezwolenia na uczestnictwo, ze względu na szczególne uzdolnienia w indywidualnym programie nauczania lub toku nauki z jednego lub kilku przedmiotów kluczowych albo przedmiotów pozostałych, lub ze wszystkich zajęć edukacyjnych, w rozumieniu Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty lub Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie;
c) uczeń/uczennica jest osobą z niepełnosprawnościami.


Dokumenty niezbędne do ubiegania się o stypendium to:

  • Wniosek o przyznanie stypendium,
  • Świadectwo szkolne wydane na zakończenie roku szkolnego 2020/2021,
  • Podpisane oświadczenie kandydata na Opiekuna dydaktycznego Stypendysty.

Ponadto, Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie punktów w ramach kryteriów dodatkowych jest zobowiązany dołączyć do Wniosku dokumenty, poświadczające spełnienie poszczególnych kryteriów, zgodnie z § 5 ust. 14 Regulaminu przyznawania stypendium w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VI edycja”.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie:

http://efs-stypendia.slaskie.pl/

Kategorie
Bez kategorii

Harmonogram matur próbnych.

Publikujemy harmonogram matur próbnych, które rozpoczną się w dniu 27. września br. Prosimy o zapoznanie się.

Kategorie
Bez kategorii

Godziny przyjęć pedagoga szkolnego.

Publikujemy godziny przyjęć szkolnego pedagoga – na bieżąco są one dostępne w zakładce „DLA RODZICA -> PEDAGOG”. Zachęcamy do korzystania.

Pedagog szkolny
mgr Iwona Katyńska
 
Poniedziałek8.30 – 12.30
Wtorek9.30 – 14.10
Środa8.30 – 11.45
13:30 – 15:40
Czwartek8.30 – 9.45
10:30 – 12:40
Piątek8.30 – 13.00
Kategorie
Bez kategorii

Pomoc dla uczniów z niepełnosprawnością.

Informacja dotycząca Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 realizowanego w 2021 roku.

Kategorie
Bez kategorii

Salon Maturzystów 2021.

Serdecznie zapraszamy i polecamy udział w tegorocznym „Salonie Maturzystów”. Wydarzenie odbywa się online, a szczegóły można znaleźć na stronie https://salonmaturzystow.pl/2021/

Kategorie
Bez kategorii

KLASYKA POLSKIEJ LITERATURY.

W naszej tegorocznej akcji Narodowego Czytania w sobotę 7 września 2021 roku Polacy podzielili  się refleksjami na temat  tragifarsy „Moralność  pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej, natomiast w salach V Liceum Ogólnokształcącego uczniowie wybranych klas wraz z nauczycielami wcielali  się w role tytułowej pani domu, jej syna, córek, służącej Hanki, krewnej Juliasiewiczowej i lokatorki. Szkolna edycja Narodowego Czytania miała miejsce w pierwszy  piątek września.

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Nasza szkoła bierze w niej udział od początku, jest to więc 10 – jubileuszowa –  edycja projektu.  Został on zainicjowany wspólną lekturą  Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Podczas następnych edycji przeczytano kolejno: dzieła Aleksandra Fredry, Trylogię Henryka Sienkiewicza, Lalkę Bolesława Prusa, Quo vadis Henryka Sienkiewicza oraz  Wesele Stanisława Wyspiańskiego. W roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości czytane były aż dwie lektury: Przedwiośnie Stefana Żeromskiego oraz 44 teksty pochodzące z tomu Antologii Niepodległości, następnie debiutanckie opowiadanie Brunona Schulza Ptaki, a chętni uczniowie przygotowali  ilustrację do tekstu na potrzeby szkolnego Teatru Kamishibai. Natomiast w  poprzednim roku  czytaliśmy w kameralnych klasowych gronach „Balladynę” Juliusza Słowackiego. Koordynatorkami akcji były panie Katarzyna Czaplicka i Agnieszka Smołka.

Kategorie
Bez kategorii

Oferta szkoły dla Rodziców i Uczniów – obozy sportowe!

W szkole o kilkunastu lat organizowane są obozy letnie i zimowe o charakterze sportowo – rekreacyjnym. Młodzież naszego liceum oraz zaprzyjaźnieni uczniowie z innych szkół, pod opieką nauczycieli i wykwalifikowanych instruktorów, mają możliwość nauki i rozwijania umiejętności jazdy na nartach i snowboardzie w zimie, a także wielu dyscyplin sportowych w okresie wakacji letnich np.: żeglarstwo, windsurfing, tenis ziemny, jazda konna, kolarstwo, siatkówka, pływanie, kolarstwo górskie i szosowe itd.

Obozy są dofinansowane przez Urząd Miasta w Gliwicach.

Z ramienia szkoły organizatorem jest Pan Kazimierz Lasko – nauczyciel wychowania fizycznego, przy udziale nauczycieli wychowania fizycznego, języka angielskiego: Pani Joanny Golik-Skitał i Magdaleny Droździak-Wrony.

Informacje można uzyskać na stronie szkoły w zakładce „obozy szkolne”.

Z powodu ograniczonej ilości miejsc obowiązuje kolejność zgłoszeń

Zapraszamy!!!

Tel. org. mgr Kazimierz Lasko Tel. 502-171-601. Gabinet WF

Termin obozu zimowego – pierwszy tydzień ferii zimowych – 13.02 – 19.02.2022

Cena 950 pln

Termin obozu letniego – dwa  tygodnie 02.07 – 15.07.2022

Cena 1850 pln

Kategorie
Bez kategorii

Industriada 2021

Szlak Zabytków Techniki i Prezydent Miasta Gliwice zapraszają na tegoroczną edycję INDUSTRIADY pod hasłem „Technika. To Was zaskoczy.” Szczegóły wydarzenia znajdują się na załączonym plakacie.