Kategorie
Bez kategorii

DZIEŃ OTWARTY KIERUNKU MIĘDZYNARODOWE STUDIA NAUK POLITYCZNYCH I DYPLOMACJI

Drodzy licealiści i licealistki, a także studenci i studentki III roku studiów licencjackich, serdecznie zapraszamy Was na dzień otwarty kierunku Międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji na Uniwersytecie Śląskim.

Kiedy? 20 maj, godz. 10
Gdzie? Wydział Nauk Społecznych.

Plan wydarzenia podamy już niebawem!

Serdecznie zapraszamy! 

Więcej informacji

Kategorie
Bez kategorii

Osiągnięcia techniki w edukacji

Dnia 20 kwietnia klasy 3e i 3f uczestniczyły w warsztatach z chemii i fizyki pt.” Osiągnięcia techniki w edukacji” w Katedrze Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej.

Kategorie
Bez kategorii

Michał Wolakowski z 3b3 -finalistą Olimpiady Lingwistyki Matematycznej

W dniach 23-24 kwietnia 2022 na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego odbył się trzeci- finałowy – etap Olimpiady Lingwistyki Matematycznej (OLM). Do tego etapu zakwalifikowały się 64 osoby z całego kraju, wśród nich uczeń naszej szkoły Michał Wolakowski z 3b, który zdobył tytuł finalisty Olimpiady Lingwistyki Matematycznej.

Gratulujwmy!!!

.

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej nie jest konkursem przedmiotowym, dlatego nie zwalnia z żadnych egzaminów maturalnych. Jest dotowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej olimpiadą interdyscyplinarną i może zwalniać z postępowania rekrutacyjnego na wyższe uczelnie, jest to jednak niezależna decyzja senatów tych uczelni. Np.:

Gratulujemy Michałowi i życzymy powodzenia na maturze.

Kategorie
Bez kategorii

KONCERT CHARYTATYWNY DLA UKRAINY

Zapraszamy całą społeczność szkolną do udziału w charytatywny koncercie “Dla Ukrainy”, w trakcie którego wolontariusze będą zbierać środki na pomoc uchodźcom. Impreza odbędzie się 7 kwietnia w Hali Sportowej ILO ul. Zimnej Wody 8 o godzinie 17.00.

Kategorie
Bez kategorii

PODSUMOWANIE LIGI FIZYCZNO – CHEMICZNEJ

Po raz ósmy V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gliwicach zorganizowało międzyszkolny konkurs w ramach Dni Gliwickich Młodych Naukowców. Tym razem była to Międzyszkolna Liga Fizyczno – Chemiczna, do której zostały zaproszone szkoły podstawowe z Gliwic i powiatu gliwickiego. Do konkursu zgłosiło się 13 szkół: ZSP 4, SP 38, SP 6, SP 9, SP 18, SP 41 (ZSP15), ZSP3, SP 13, ZSP 10, ZSO 14, SP 32, SP 12 (ZSP 2) oraz szkoła podstawowa z Gierałtowic. W etapie eliminacyjnym w szkołach macierzystych uczestnicy rozwiązywali najpierw zadania z fizyki (20.11.2021), a później zadania z chemii (14.12.2021). Najlepsze drużyny z każdej szkoły zmierzyły się w finałowej rozgrywce, która odbyła się 18.01.2022 w auli VLO w Gliwicach. Ostatecznie w turnieju przeprowadzonym na wzór teleturnieju  “Jeden z dziesięciu” tytuły laureatów zdobyły drużyny: SP 9 – I miejsce, SP 14 –  II miejsce, SP 39 – III miejsce. Gratulujemy uczniom i opiekunom! 

Kategorie
Bez kategorii

Kolęda Niny

Nasza stypendystka Nina Łypaczewska  miała koncert świąteczny z chórem w USA, została poproszona przez dyrygenta o przygotowanie polskiej kolędy “W żłobie leży” i nauczenie jej chórzystów. 
Posłuchajcie: 1:06:35 (czas w którym śpiewa Nina).
Link do koncertu: https://www.youtube.com/watch?v=RBVF2KpXS_w

Kategorie
Bez kategorii

Akcja ratowania pszczół

Uczniowe klasy 3D3 wraz z wychowawczynią – Panią Ewą Rasińską postanowili wesprzeć akcję ratowania pszczół, która pozwala zwiększyć liczebność tych drobnych i pożytecznych zwierząt na naszej planecie. Dla młodzieży sprawa klimatu jest bardzo ważna i angażując się w tego typu inicjatywy uczniowie podjęli mały krok ku poprawie jakości środowiska naturalnego. W ciągu tygodnia zebrano 140 zł i uratowano 70 pszczół. Zachęcamy do wzięcia udziału pracowników szkoły oraz uczniów.

https://adoptujpszczole.pl

Kategorie
Bez kategorii

Stypendium “Śląskie. Inwestujemy w talenty”

Informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego wyznaczył termin naboru wniosków o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2021/2022, w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VI edycja” . Termin naboru został ustalony na okres: od 20 września 2021 r. do 22 października 2021 r.


Kryteria niezbędne do spełnienia, aby ubiegać się o stypendium to:

a) uczęszczanie do szkoły ponadpodstawowej (publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej) na terenie województwa śląskiego;b) uzyskanie średniej ocen ze wszystkich przedmiotów wyszczególnionych na świadectwie szkolnym, na poziomie co najmniej 5,00. Średnia zostanie zweryfikowana na podstawie świadectwa szkolnego wydanego na zakończenie roku szkolnego 2020/2021;
c) uzyskanie średniej ocen z trzech przedmiotów kierunkowych (w tym nauczanych dwujęzycznie) na poziomie co najmniej 5,33 tj. obligatoryjnie z matematyki i jednego z języków obcych nowożytnych oraz jednego wybranego przez ucznia/uczennicę pozostałego przedmiotu z grupy określonych w § 1 pkt 15 Regulaminu przyznawania stypendiów (dalej „Regulamin”); z zastrzeżeniem, iż w ramach przedmiotów kierunkowych mogą zostać wykazane jedynie te przedmioty, z których uczeń/uczennica otrzymał/a: z jednego przedmiotu ocenę 6,00 a z pozostałych dwóch przedmiotów ocenę co najmniej 5,00. Średnia zostanie zweryfikowana na podstawie świadectwa szkolnego wydanego na zakończenie roku szkolnego 2020/2021.


Kryteria dodatkowe, za ich spełnienie można uzyskać dodatkowe punkty:

a) uzyskanie w roku szkolnym 2020/2021 tytułu laureata lub finalisty konkursu o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub olimpiady/turnieju co najmniej II stopnia, organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. W ramach ocenianego kryterium honorowane będą przedmioty kluczowe oraz przedmioty pozostałe;

b) posiadanie w roku szkolnym 2020/2021 zezwolenia na uczestnictwo, ze względu na szczególne uzdolnienia w indywidualnym programie nauczania lub toku nauki z jednego lub kilku przedmiotów kluczowych albo przedmiotów pozostałych, lub ze wszystkich zajęć edukacyjnych, w rozumieniu Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty lub Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie;
c) uczeń/uczennica jest osobą z niepełnosprawnościami.


Dokumenty niezbędne do ubiegania się o stypendium to:

  • Wniosek o przyznanie stypendium,
  • Świadectwo szkolne wydane na zakończenie roku szkolnego 2020/2021,
  • Podpisane oświadczenie kandydata na Opiekuna dydaktycznego Stypendysty.

Ponadto, Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie punktów w ramach kryteriów dodatkowych jest zobowiązany dołączyć do Wniosku dokumenty, poświadczające spełnienie poszczególnych kryteriów, zgodnie z § 5 ust. 14 Regulaminu przyznawania stypendium w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VI edycja”.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie:

http://efs-stypendia.slaskie.pl/

Kategorie
Bez kategorii

Rozpoczęcie roku szkolnego: 01.09.2021 r. (środa)

godz. 8:00 – Msza Św. w kościele Wszystkich Św. w Gliwicach.

godz. 8.45 – klasy IA, IB, IC w auli.
godz. 10.00 – klasy ID, IE, IF w auli.

Po zakończeniu akademii spotkanie z wychowawcami w klasach.

godz. 10.15 – klasy II I III – spotkania z wychowawcami w wyznaczonych salach.

Kategorie
Bez kategorii

Gratulacje dla maturzystów

Dziś ważny dzień dla wszystkich tegorocznych maturzystów.Mimo wyjątkowo trudnego roku, mimo nauki zdalnej, nasi uczniowie zdali egzaminy rewelacyjnie .Poniżej zestawienie średnich wyników naszych uczniów, wyników wojewódzkich i krajowych.

Gratulujemy i życzymy udanych spokojnych wakacji. 

O Waszą rekrutację na studia jesteśmy bowiem spokojni 🙂

https://vlo.gliwice.pl/wp-content/uploads/2021/07/matura21.pdf