Kategorie
Bez kategorii

THE FUTURE IS US – dołącz do projektu!

PL V Dofinansowane przez UE_POS

Zapraszamy do udziału w projekcie „THE FUTURE IS US” realizowanego w ramach programu Erasmus+.

Nasza szkoła z radością ogłasza rozpoczęcie nowego projektu „THE FUTURE IS US”, realizowanego w ramach programu Erasmus+. Projekt ten stwarza wyjątkową okazję do rozwoju, zdobycia nowych umiejętności oraz poznania rówieśników z innych krajów europejskich.

Jak wziąć udział?

Wszystkich uczniów zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do zgłaszania swojej chęci udziału do dnia 20 czerwca 2024 r.

Regulamin i załączniki

Regulamin udziału w projekcie oraz wszelkie niezbędne załączniki znajdują się w zakładce Erasmus+ THE FUTURE IS US – STUDENTS na stronie internetowej naszej szkoły.

Nie przegapcie tej wyjątkowej okazji! Czekamy na Wasze zgłoszenia!

Link do zakładki Erasmus+ THE FUTURE IS US – STUDENTS: Kliknij tutaj

Dołącz do nas i bądź częścią przyszłości!

Koordynator projektu: p. Magdalena Rozwadowska

Kategorie
Bez kategorii

Sukces w konkursie papieskim

Z wielką radością informujemy, że uczennica kl. 2a – Aleksandra Mielcarek – zajęła I miejsce w XX Ogólnopolskim Konkursie Papieskim Instytutu Tertio Millenio Adveniente.

To bardzo wyczerpujące zmagania złożone z dwóch testów wiedzy, III etapu polegającego na napisaniu eseju na wybrany jeden z czterech tematów i IV, który stanowi ustną obronę napisanej pracy.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Kategorie
Bez kategorii

dr Tomasz Rożek w VLO

11.06.2024 r. w murach V LO gościł popularyzator nauki, ambasador ESA, redaktor, fizyk i fizyk medyczny dr Tomasz Rożek.

Klasy 1b, 1c, 2f, 2e,  3b,3c klasy miały okazję zadawać trudne, naukowe pytania Tomaszowi Rożkowi dotyczące reaktorów jądrowych i nadziei jakie wiążemy z ekologicznym źródłem energii. 

Pięknie dziękujemy Panie Doktorze i zapraszamy ponownie.

Kategorie
Bez kategorii

Konkurs na logo Erasmus+ – wyniki

Jury w składzie p. Magdalena Rozwadowska, p. Beata Zimnicka oraz p. Piotr Kuc wybrało logo projektu Erasmus+ „The future is us”. Serdecznie gratulujemy Hani Zapotocznej z klasy 3B!

Kategorie
Bez kategorii

Międzyszkolne Mistrzostwa Gliwic w koszykówce 3×3

W dniu 27.05.2024 r. w naszej szkole odbyły się Mistrzostwa Gliwic w koszykówce damskiej i męskiej.

Drużyny grały w zespołach trzyosobowych na jeden kosz. Rozgrywki były bardzo emocjonujące.

Nasz zespół Pań w składzie: Maja Wieczorek – kapitan, Aleksandra Szołtysik, Zofia Dec oraz Zuzanna Wietecha zdobył 3 miejsce w Gliwicach. Opiekunem drużyny była Pani Anita Cieślar.

Gratulujemy i życzymy samych celnych rzutów, najlepiej za trzy punkty!

Kategorie
Bez kategorii

XXXI Ogólnopolska Olimpiada Zdrowia PCK

Bardzo się cieszymy, że uczennica klasy IF Marta Stangel zdobyła 1 Miejsce w Gliwicach na etapie międzyszkolnym, a potem 8 miejsce w XXXI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Zdrowia PCK na etapie wojewódzkim. Na uwagę zasługuje akcja prozdrowotna, która została przez nią przeprowadzona w szkole podstawowej wśród młodszych dzieci. Akcja polegała na promowaniu zdrowego odżywiania. Uczniowie szkoły podstawowej przynieśli różne produkty spożywcze, z których wykonywali samodzielnie rożnego rodzaju dania, sałatki, smoothie i inne.

Opiekunami naszej Marty były nauczycielki EDB: Anita Cieślar i Olga Mazurkiewicz.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Kategorie
Bez kategorii

Konkurs na logo projektu Erasmus+

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie (warunki uczestnictwa w regulaminie poniżej).

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO PROJEKTU ERASMUS +
§ 1. Przedmiot konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie znaku graficznego – logo, mającego stać się oficjalnym elementem identyfikacji wizualnej projektu Erasmus+ „THE FUTURE IS US”.
2. Wybrane logo będzie służyć celom identyfikacyjnym, reprezentacyjnym, informacyjnym, korespondencyjnym.
3. Logo powinno odzwierciedlać charakter projektu oraz jego ważną cechę współpracy międzynarodowej.
4. Znak powinien być zrozumiały zarówno dla Polaków, jak i wszystkich obywateli krajów Unii Europejskiej.
§ 2. Zasady konkursu
1. Konkurs skierowany jest do uczniów V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Struga w Gliwicach (Organizator).
2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest samodzielne stworzenie logo projektu techniką komputerową (graficzny program komputerowy).
3. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki: praca powinna być wykonana w formacie A4, w dowolnym programie graficznym, zapisana w formacie JPG, w rozdzielczości 300 dpi (ppi).
4. Prace konkursowe należy przesłać na adres koordynatora projektu magdalenarozwadowska@vlo.gliwice.pl w terminie do 07 czerwca 2024 r.
§ 3. Ocena prac konkursowych
1. Jury konkursu dokona oceny prac konkursowych z uwzględnieniem następujących kryteriów:
a) zgodność z regulaminem,
b) innowacyjność i oryginalność projektu,
c) czytelność i funkcjonalność zaproponowanych rozwiązań,
d) walory kompozycyjne i kolorystyczne.
2. W wyniku konkursu zostanie wyłoniona 1 najlepsza praca.
3. Oceny dokona Jury Konkursu składające się z nauczyciela informatyki (p. Piotr Kuc), koordynatora projektu (p. Magdalena Rozwadowska) oraz opiekuna Samorządu Szkolnego (p. Beata Zimnicka).
4. Autor najlepszej pracy otrzyma nagrodę w postaci tygodniowego wyjazdu w ramach realizacji projektu Erasmus+ „THE FUTURE IS US”.
5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.
6. Zwycięska praca zostanie oficjalnym logo projektu Erasmus+
„THE FUTURE IS US”.
§ 4. Postanowienia końcowe
1. Autor zwycięskiej pracy, przystępując do konkursu, wyraża zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu całości praw majątkowych do projektu znaku graficznego logo i jego zastosowań.
2. Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
3. Z chwilą ogłoszenia wyników konkursu na Organizatora przechodzą autorskie prawa majątkowe do zwycięskiej pracy, w tym do:
a) utrwalania w jakiejkolwiek formie na jakimkolwiek nośniku,
b) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką w tym: techniką drukarską, techniką cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu.
4. Po rozwiązaniu konkursu zgłoszone prace pozostają u Organizatora.
5. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Jury Konkursu.

Kategorie
Bez kategorii

Ważne – test kompetencji z języka angielskiego

Przypominamy o teście kompetencji z języka angielskiego dla kandydatów do klasy dwujęzycznej, który odbędzie się 4.06.24 o godzinie 15:30 na auli. Proszę obowiązkowo przynieść ze sobą legitymację szkolną, celem identyfikacji!

Kategorie
Bez kategorii

Bardzo ważne – legitymacje!

Szanowni Państwo,

Informuję uprzejmie, że papierowe legitymacje szkolne dla uczniów mogą być wydawane wyłącznie do dnia 12 lipca 2024 r. (na podstawie § 74 ust. 2 rozporządzenia MEiN z 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków).

Legitymacje wydawane po 12.07.2024 r. muszą mieć formę kart wykonanych z PCV.

W związku z powyższym bardzo proszę o sprawdzenie, czy Państwa dzieci mają ważne legitymacje i „wyrobienie” ich niezwłocznie, ponieważ po 12 lipca 2024 r. nie będzie możliwości wydawania ich „od ręki”.

Legitymacje papierowe, które uczniowie obecnie posiadają będą ważne do ukończenia szkoły średniej. Tylko te dla nowych uczniów i wyrabiane po zgubieniu lub zniszczeniu muszą być plastikowe.

Z poważaniem

Małgorzata Nowak

Sekretarz szkoły

Kategorie
Bez kategorii

Droniada Junior

Uczniowie klasy 3B, Mateusz Latos i Remigiusz Kęciński, wzięli udział w pierwszym etapie konkursu Droniada Junior – organizowanego przez Politechnikę Śląską. Nasza szkolna drużyna, o wdzięcznej nazwie „Pinky & Mózg”, awansowała do finału. W piątek 7. czerwca 2024 roku kibicujemy gorąco chłopakom!