Kategorie
Bez kategorii

Kolorowa wiosna dla chorych w Lublińcu 2022-23

Zapraszamy do naszej akcji. Naszym celem jest obsadzenie dużego klombu na terenie Neoropsychiatrycznego Szpitala w Lublińcu cebulkami kwiatów, które dadzą radość chorym na wiosnę.
Cebulki możecie przynosić do koordynatorów akcji: pani Ewy Trybalskiej i pana Piotra Kuca.
Chętni uczniowie i nauczyciele pojadą posadzić cebulki w sobotę 29.10.


Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji.

Kategorie
Bez kategorii

WYNIKI MATUR 2022

V LO jako jedna z 3 gliwickich szkół może pochwalić się 100% zdawalnością egzaminu maturalnego. Wyniki uzyskane przez absolwentów naszej szkoły są bardzo wysokie zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jak i dodatkowych.

Zestawienie wyników z poszczególnych przedmiotów w porównaniu do wyników uczniów liceum w kraju, w województwie śląskim oraz w Gliwicach przedstawia poniższa tabela.

Maturzyści V LO najwyższe wyniki w mieście uzyskali z języka polskiego na poziomie rozszerzonym (77%), geografii (70%) oraz biologii (61%). Wynik uzyskany z matematyki na poziomie podstawowym (86%) plasuje naszą szkołę na 7 miejscu w województwie śląskim. Wyniki z wszystkich przedmiotów są znacznie wyższe niż średnie wartości dla miasta, województwa i kraju. Największa różnica między wynikami szkolnymi a krajowymi cechuje egzamin z geografii, matematyki na obu poziomach, języka polskiego na poziomie rozszerzonym oraz języka angielskiego na poziomie podstawowym.  

Wszystkim Absolwentom gratulujemy wysokich wyników! Życzymy sukcesów na wymarzonych kierunkach studiów!

Kategorie
Bez kategorii

English-Geography Quiz

10 czerwca w naszej szkole odbył się quiz geograficzno-językowy. W konkursie wzięło udział 50 uczniów. Quiz składał się z trzech części i sprawdzał wiedzę z geografii oraz języka angielskiego. Do zdobycia było w sumie 75 punktów. Pierwsze trzy miejsca zajęli następujący uczniowie:

I miejsce: Adam Szczyrba (57 pkt)

II miejsce: Marcin Miciak (56 pkt)

III miejsce: Zofia Pankowska (51 pkt)

                      Mateusz Śnieżek (51 pkt)

                      Jan Kostempski (51 pkt)

                      Tytus Bobkowski (51 pkt)

Nagrodą za zdobycie I miejsca jest udział w programie Erasmus+. Pozostałe osoby otrzymają bony upominkowe do salonu Empik.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Kategorie
Bez kategorii

Fizyka wokół nas

W Ogólnopolskim Konkursie „Zjawiska Fizyczne wokół nas” uczniowie V
LO zajęli:
III miejsce A. Bach z 3e kategoria eksperyment 
III miejsce D. Wójtowicz z 3e kategoria eksperyment 
X miejsce  Z. Rzeźnikiewicz z 1a kategoria obserwacja  
Wyróżnieni:
P. Kierzkowska z 3e
K. Kotuła z 2b
Z. Kwiecień z 1a
P. Oparczyk z 3e
I. Wierbiłowicz z 1a
Brawo dla nagrodzonych, rekord konkursu dla vlo:) 
Kategorie
Bez kategorii

Relacja Hani z 3b z seminarium prof. W. Zippera w ramach spotkań Polskiego Towarzystwa Fizycznego

Dnia 9.06.2022r. odbyło się seminarium prof. dr hab. Wiktora Zippera pt. „Przyszłość energetyki jądrowej”

„W obecnej sytuacji geopolitycznej do rozwiązania problemu energetycznego nie wystarczą jedynie odnawialne źródła energii, bez czystej energii jądrowej.

Pomimo ogromnego rozwoju odnawialnych źródeł energii, energetykę jądrową na świecie w najbliższych latach czeka renesans. Konieczność zastąpienia kopalnych źródeł energii: węgla, ropy i gazu, wymagać będzie zwiększonego wysiłku w poszukiwaniu nowych, tańszych rozwiązań również w energetyce jądrowej.”

Wykres i badania NZE ukazują perspektywę przyszłości w dwóch wariantach, przy znacznym obniżeniu emisji CO2 m.in. dzięki użyciu energetyki jądrowej rozszczepienia lub braku działań pełnionych w tym kierunku. Druga z tych wizji prowadzi do katastrofy klimatycznej i niemal całkowitego zniszczenia naszej planety. Sposobem na uniknięcie takiego tragicznego w skutkach zdarzenia jest produkcja czystej energii z zerową emisją CO2 do 2050r. Dostęp do energii elektrycznej i ciepła jest warunkiem zrównoważonego rozwoju gospodarczego każdego kraju, zapewniając stabilność ziemskiego klimatu, ochronę zdrowia i środowiska naturalnego.

Przewiduje się, że do wspomnianego 2050r. liczba ludności na świecie zwiększy się o 2 miliardy, a gospodarka światowa wzroście ponad dwukrotnie, przy 7% spadku zapotrzebowania na energię elektryczną.

Według planu OZE odnawialne źródła energii i energia jądrowa zastąpią większość paliw kopalnych, których udział spadnie z 80% w 2020r. do nieco ponad 20% w 2050r. Fotowoltaika i energia wiatrowa jako odnawialne źródła energii w całkowitej produkcji energii elektrycznej zwiększą udział z 29% do prawie 80%. Uzupełniać je będą energia jądrowa, wodór i systemy CCUS.

Niektóre paliwa kopalne będą nadal wykorzystywane w produkcji dóbr nieenergetycznych oraz w sektorach, w których trudno jest ograniczyć emisję.

Prof. dr. hab. Wiktor Zipper wielokrotnie podkreśla, iż strach dotyczący energetyki jądrowej jest bezpodstawny i hamuje on rozwój w tej dziedzinie.

Zrzucenie bomby atomowej na Hiroshimę i Nagasaki w 1945r. zasiało w ludziach lęk. Nie zdają sobie oni sprawy, że reaktor jądrowy nie może wybuchnąć jak bomba atomowa. Katastrofa w Czarnobylu również przyczyniła się do uprzedzenia względem energetyki jądrowej. W wyniku awarii przy przegrzaniu się rdzenia reaktora doszło do wybuchu wodoru, pożaru oraz rozprzestrzeniania się substancji promieniotwórczych. W końcu po wielu latach od tego wydarzenia nastąpił renesans w tej dziedzinie, projektowano i budowano nowoczesne i bezpieczne elektrownie. Niestety w ludziach ponownie obudził się strach poprzez katastrofę w Fukushimie w 2011r. gdzie piętnastometrowe tsunami i trzęsienie ziemi 8,9 w skali Richtera zapoczątkowało największą awarię Elektrowni Jądrowej . Pracownicy elektrowni oraz ludzie za nią odpowiedzialni nie spodziewali się tak ogromnej fali, akumulatory, generatory i sterowanie zostały doszczętnie zniszczone. Zastępcze akumulatory przechowywane w Tokio nie mogły zostać przetransportowane do Fukushimy ze względu na stan dróg, które nie nadawały się do użytku po katastrofie.

Na ten moment ok. 15% mocy wszystkich elektrowni świata pochodzi z energetyki jądrowej. Planowana jest budowa nowych elektrowni III generacji w Chinach, Rosji, ZEA, Europie czy USA, oraz IV generacji, które mają być niemal 10 razy bezpieczniejsze z zastosowaniem pasywnego chłodzenia i zasilania wewnętrznego. Zamykane są starsze elektrownie oraz prowadzone są przeglądy tych już istniejących.

Ludność świata spala coraz więcej surowców. Rezerwy węgla kamiennego starczą nam na jedynie 260 lat, ropy naftowej na 50 lat, a gazu ziemnego na 65 lat. Ponadto ok. 70% wszystkich światowych zasobów ropy naftowej znajduje się na Środkowym Wschodzie. Należy niezwłocznie przystąpić do dywersyfikowania źródeł energii. Przyszłością są reaktory powielające pracujące na naturalnym uranie, którego złoża wystarczą na kolejne 4000 lat. Z reakcji rozszczepienia 1 kg Uranu 235 możemy otrzymać 2.5 miliona razy więcej ciepła niż ze spalenia 1 kg węgla C12. Jest to ratunek dla środowiska.

Obecnie powstają nowe realizacje układów energetycznych fizyki jądrowej takie jak: rozwój reaktorów wysoko temperaturowych, symbiotyczny układ energetyki jądrowej z układem pod-krytycznym, spalanie i transmutacja odpadów promieniotwórczych, małe modularne reaktory jądrowe, a także reaktory syntezy termojądrowej, które mogą zapewnić nam nieograniczony dostęp do energii.

JET (Joint European Torus) to największy tokamak znajdujący się w Wielkiej Brytanii. Jego budowę prowadziły wspólnie kraje europejskie. Reaktor ten jest przystosowany do reakcji syntezy termojądrowej z wykorzystaniem deuteru i trytu. JET osiągnął rekordową moc syntezy – 16mW. Aktualnie prowadzone z jego użyciem eksperymenty mają posłużyć głównie do projektowania ITER (International Termonuclear Experimantal Reactor). Jest to budowany na południu Francji w miejscowości Cadarache reaktor trzeciej generacji, najdroższy projekt naukowy realizowany obecnie na świecie (ok. 10 mld euro). Wyniki uzyskane na instalacji ITER mają zostać użyte do zbudowania tokomaka czwartek generacji – DEMO, będącego już przygotowaniem do budowy prototypu pierwszej elektrowni termojądrowej – PROTO. Jak twierdzi prof. Zipper „Być albo nie być dla ludzkości”.

Musimy znaleźć sposób ratujący świat przed zanieczyszczeniem środowiska naturalnego, globalnym ociepleniem, zmianami klimatu czy niedoborem energii elektrycznej. Tym ratunkiem jest Energia Jądrowa!

Kategorie
Bez kategorii

Quiz językowo-geograficzny

Kategorie
Bez kategorii

Dzień Otwarty – podsumowanie

Serdecznie dziękujemy za tak liczne przybycie na Dzień Otwarty naszej szkoły oraz ogromne zainteresowanie ofertą edukacyjną Piątki!

Kategorie
Bez kategorii

Warsztaty i konsultacje PPP

Warsztaty i konsultacje indywidualne – 28 maja (sobota) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej odbędzie się Dzień Otwarty dla rodziców 

Kategorie
Bez kategorii

TEST KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH DLA KANDYDATÓW DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ

Sprawdzian kompetencji językowych odbędzie się 7 czerwca o godz. 15.30. Test przeprowadzony zostanie w szkole. Kandydat powinien mieć przy sobie legitymację szkolną.

Kandydaci do klas dwujęzycznych zobowiązani są zgłosić do dnia 30 maja 2022r. chęć przystąpienia
do sprawdzianu kompetencji drogą e-mailową na adres: 5logliwice@gmail.com .

Uczniowie, którzy z przyczyn niezależnych od siebie nie mogli przystąpić do sprawdzianu, po wcześniejszym uzyskaniu zgody dyrektora szkoły (dotyczy osób, które dostarczą drogą elektroniczną zwolnienie lekarskie przed
I terminem przeprowadzania sprawdzianu), będą mogli przystąpić do sprawdzianu w drugim terminie – 27 czerwca 2022r. godz. 9.00.

Kandydat do klasy dwujęzycznej przystępuje do testu w szkole pierwszego wyboru.

Kategorie
Bez kategorii

Dzień Ziemi 22.04.2022 r.

W piątek 22 kwietnia obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Ziemi, do którego przygotowywaliśmy się od kilku tygodni.

Nauczyciele biologii, Panie: Magdalena Siekanowicz, Aleksandra Witek i Monika Kućma, zrealizowały wraz z uczniami projekty, których zwieńczeniem było udekorowanie budynku szkoły donicami z bratkami oraz pracami uczestników konkursów plastycznych. W gabinecie Pana Dyrektora Floriana Broma odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów zwycięzcom poszczególnych konkursów.

Od lewej: Alicja Porosińska 1A, pani Aleksandra Witek, Zuzanna Kwiecień 1A, pani Magdalena Siekanowicz, Magdalena Dziużańska 1B, Julia Bęben 3A, Eryk Walda 3D, Maksymilian Rogalski – przedstawiciel klasy 2E, Michał Owsiński – przedstawiciel klasy 1B, Julia Wołowska – przedstawicielka – klasy 1C.

Klasy medyczne (1A, 1F, 2A, 2F, 3A, 3F) zakupiły donice i ziemię, a uczniowie klasy 1A dodatkowo bratki, które własnoręcznie posadzili. Była przy tym niezła zabawa.

Teraz kolorowe kwiaty na szkolnych korytarzach cieszą oczy całej społeczności szkolnej.

Utalentowani  uczniowie naszej szkoły mieli możliwość zaprezentowania swoich zdolności, biorąc udział w różnych konkursach:

1. Konkurs na film pt. „Dlaczego obchodzimy Dzień Ziemi?”

Klasy przygotowały krótkie, 3-minutowe filmy przedstawiające szeroko rozumiane zagadnienia dotyczące ochrony naszej planety. Społeczność szkolna wybrała 3 najciekawsze filmy w głosowaniu na facebooku. Zwyciężyły: I miejsce klasa 2E, II miejsce klasa 1B, III miejsce klasa 1C. Zachęcamy do obejrzenia wszystkich filmów pod podanymi poniżej linkami:

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

2. Konkurs na plakat

Uczniowie w swoich pracach zaprezentowali różne techniki plastyczne. Wyłoniono trzy najciekawsze i najbardziej pracochłonne. Pierwsze miejsce otrzymała Alicja Porosińska z klasy 1A, drugie Zuzanna Kwiecień z klasy 1A, a trzecie Magdalena Dziużańska z klasy 1B.

Od lewej: Zuzanna Kwiecień, Alicja Porosińska i Magdalena Dziużańska

_________________________________________________________

3. Konkurs na utwór inspirowany lasem – wiersz, opowiadanie lub piosenka

Utalentowani literacko uczniowie wzięli udział w konkursie dla twórców poezji, prozy oraz piosenek. Utwory zostały ocenione przez nauczycieli języka polskiego. Serdecznie dziękujemy za wsparcie Paniom: Katarzynie Czaplickiej, Ewelinie Zygan, Agnieszce Smołce, Ilonie Kulisz i Ewelinie Szczygielskiej. Dwa utwory otrzymały wyróżnienie: wiersz „Przedwiośnie” Eryka Waldy z klasy 3D oraz wiersz „Nie czekaj” Julii Bęben z klasy 3A.

Przedwiośnie

Jeszcze rozchyla usta,

choć wargi nikną

pod połaciami mchu.

Jeszcze patrzy,

choć oczy zaczyna

pokrywać bielmo.

Ku niebu wzbija się

chmara jaskółek.

Między korzeniami drzew

leżą szare pióra.

Przy stawie stoi Matka

w błękitnym płaszczu

i strącając w las łzę woła:

„Eli… Eli…”.

Nastały senne roztopy.

Wodę potopu wypiła ziemia.

Dobiega nas lekki podmuch.

Czy to zielone płuca

oddają ostatnie,

agoniczne tchnienie ?

Nowy początek.

Przez drzewa przedostaje się

oko Boga Najwyższego,

który mówi: „Nie bójcie się.

To tu was przyprowadzić kazałem”,

pokazując przy tym na drzewa

uginające się od cytrusów.

Eryk Walda klasa 3D

Nie czekaj

Do lasu, poszukać przyjaciela,

Do lasu, czerpać energię z drzew.

Do lasu, zebrać kilka różowych malin,

Do lasu, poczuć zapach nocnej mgły.

Do lasu, stworzyć więź z naturą.

Do lasu, usłyszeć ciszę.

Do lasu, odnaleźć spokój.

Do lasu… nacieszyć się nim.

                                                           Julia Bęben klasa 3A

_________________________________________________________

4. Wykonanie tryptyku DKMS „Zostań dawcą szpiku kostnego”

Uczniowie  klas 2E, 2F i 3A mieli do wykonania inne zadanie – stworzenie tryptyku, wzorowanego na posterach naukowych – trzy różne plakaty poświęcone problematyce promującej zostanie dawcą szpiku kostnego. Tematy prac:

  1. Kto potrzebuje przeszczepu szpiku kostnego?
  2. Kto może zostać dawcą?
  3. Jak przebiega procedura pobrania przeszczepu?

Prace zostały ocenione pod względem merytorycznym i estetycznym. Zwyciężyła grupa uczniów z klasy 2E.