Kategorie
Bez kategorii

Bezpieczne wakacje

Kategorie
Bez kategorii

DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

23 czerwca 9:00 – 12:00

26 czerwca 9:00 – 15:00

27 czerwca 9:00 – 12:00.

28 czerwca 12:00 – 15:00

________________________________________________________________________________________________

W dniach 29 czerwca – 5 lipca dokumenty będzie można składać w sekretariacie szkoły lub wrzucać do specjalnej skrzyni, znajdującej się w głównym wejściu do szkoły.

6 lipca 9:00 – 15:00

7 lipca 9:00 – 15:00

10 lipca 9:00 – 15:00

________________________________________________________________________________________________

Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

18 lipca 12:00 – 15:00

19 lipca 9:00 – 12: 00

20 lipca 12:00 – 15:00

21 lipca 9:00 – 12:00

24 lipca 9:00 – 12:00

25 lipca 12:00 – 15:00

Kategorie
Bez kategorii

Rok Kopernika

W ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Wydział Fizyki Uniwersytetu
Opolskiego „Odkrywca Światów, i Ty możesz zostać Kopernikiem” 
laureatem 2 miejsca został Paweł Kukurba  3b a wyróżnionym Konrad
Szymański z 3b.
Brawo!
Kategorie
Bez kategorii

Laureaci i wyróżnieni z fizyki

Nasi uczniowie w XXI Ogólnopolskim konkursie fizyczno-fotograficznym
„Zjawiska fizyczne wokół nas” zdobyli tytuły:
Laureatów:
Maria Ślusarska 3f-kategoria eksperyment
Aleksandra Przybyła 3c-kategoria eksperyment
Wyróżnionych:
Paulina Miernik 3f-kategoria eksperyment
Karolina Foit 1f-kategoria eksperyment 
Paulina Michalik 2a-kategoria obserwacja
Kamil Wilekopolan 3c-kategoria obserwacje
Natalia Kalita 3c-kategoria eksperyment
Filip Celebias 3b-kategoria obserwacje
Gratulujemy!
Kategorie
Bez kategorii

Ruszyła rekrutacja do szkół ponadpodstawowych!

Przypominamy kandydatom do naszego liceum, że wnioski składać można w terminie od 15 maja do 19 czerwca do godziny 15.

Uwaga! Kandydaci do klasy dwujęzycznej muszą złożyć wniosek do dnia 29 maja do godziny 15.

Wnioski mogą być składane elektronicznie lub w formie papierowej. Wnioski papierowe proszę składać w sekretariacie szkoły lub wrzucać do skrzyni znajdującej się w głównym wejściu szkoły.

Kategorie
Bez kategorii

Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do VLO

Sprawdzian kompetencji językowych odbędzie się 6 czerwca o godz. 15.30.

__________

Kandydaci do klas dwujęzycznych zobowiązani są zgłosić do dnia 31 maja 2023r. chęć przystąpienia do sprawdzianu kompetencji drogą e-mailową na adres: 5logliwice@gmail.com

__________

Kandydaci, którzy z przyczyn niezależnych od siebie nie mogli przystąpić do sprawdzianu, po wcześniejszym uzyskaniu zgody dyrektora szkoły (dotyczy osób, które dostarczą drogą elektroniczną zwolnienie lekarskie przed I terminem przeprowadzania sprawdzianu) będą mogli przystąpić do sprawdzianu w drugim terminie – 26 czerwca 2023r. godz. 9.00.

__________

__________

Kategorie
Bez kategorii

Dzień otwarty VLO już za tydzień!

Drogi Ósmoklasisto,

już wkrótce podejmiesz ważną decyzję o wyborze szkole ponadpodstawowej.

Jeśli bierzesz pod uwagę naukę w liceum ogólnokształcącym, to być może właśnie w naszej szkole znajdziesz swoje miejsce na najbliższe cztery lata. Spotkasz tutaj ciekawych ludzi – zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli. Zaznasz przyjaznej atmosfery, w której efektywnie przygotujesz się do egzaminu maturalnego. Zdobędziesz wiedzę i … nowych przyjaciół.

Jeśli chcesz poznać naszą szkołę: profile kształcenia, piękny budynek naszej szkoły (sale lekcyjne, pracownie, halę sportową i inne zakamarki), porozmawiać z uczniami i nauczycielami, dowiedzieć się szczegółów dotyczących zasad rekrutacji do V LO, a także poczuć atmosferę szkoły, to zapraszamy Cię we wtorek – 25 kwietnia 2023, w godzinach 17.00 – 18.00.

Możesz odwiedzić również stronę “Dzień otwarty” i wirtualnie zapoznać się z ofertą naszej szkoły!

Możesz zabrać ze sobą rodziców lub znajomych.

Czekamy na Ciebie,

nauczyciele i uczniowie z V LO

Kategorie
Bez kategorii

Konkurs “Poszukiwanie talentów”

Drodzy uczniowie, na naszej szkolnej stronie chciałbym podzielić się z wami informacją o naszym utalentowanym uczniu Nikodemie Ciomci, który przeprowadził trzy niezwykle interesujące wywiady
z fizykami i naukowcami, a dokładnie:

– prof. dr hab. inż. Andrzejem Szlękiem

– dr Maciejem Kaweckim

– dr Beatą Zimnicką

Nikodem przez kilka tygodni przeprowadzał rozmowy z wybitnymi naukowcami, aby dowiedzieć się więcej o ich pracy i pasji. Jego rozmowy były pełne pasji i ciekawych pytań, a Nikodem zadawał pytania, które wzbudzały refleksję i prowokowały do myślenia.

Wynikiem tych wywiadów są fascynujące artykuły, które zachęcam wszystkich do przeczytania. Dzięki temu, że Nikodem umiejętnie przekazywał swoje doświadczenia, a także swoje pytania i wątpliwości, możemy poznać fascynujący świat nauki w sposób, w jaki zwykle nie jest on przedstawiany.

Całość została zainspirowana konkursem „Poszukiwanie Talentów” organizowanym przez Polskie Towarzystwo Fizyczne, w którym Nikodem bierze udział.

Jesteśmy bardzo dumni z Nikodema i gratulujemy mu tego, co osiągnął, a także trzymamy za Niego kciuki w konkursie. Zachęcamy wszystkich uczniów do przeczytania jego artykułów i odkrycia fascynującego świata nauki. Możemy mieć nadzieję, że Nikodem przyczyni się do rozwoju naszej szkoły w dziedzinie nauki i inspiracji dla innych uczniów.

Wywiady można znaleźć pod następującymi linkami:

Kategorie
Bez kategorii

Kolorowa wiosna dla chorych w Lublińcu 2022-23

Zapraszamy do naszej akcji. Naszym celem jest obsadzenie dużego klombu na terenie Neoropsychiatrycznego Szpitala w Lublińcu cebulkami kwiatów, które dadzą radość chorym na wiosnę.
Cebulki możecie przynosić do koordynatorów akcji: pani Ewy Trybalskiej i pana Piotra Kuca.
Chętni uczniowie i nauczyciele pojadą posadzić cebulki w sobotę 29.10.


Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji.

Kategorie
Bez kategorii

WYNIKI MATUR 2022

V LO jako jedna z 3 gliwickich szkół może pochwalić się 100% zdawalnością egzaminu maturalnego. Wyniki uzyskane przez absolwentów naszej szkoły są bardzo wysokie zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jak i dodatkowych.

Zestawienie wyników z poszczególnych przedmiotów w porównaniu do wyników uczniów liceum w kraju, w województwie śląskim oraz w Gliwicach przedstawia poniższa tabela.

Maturzyści V LO najwyższe wyniki w mieście uzyskali z języka polskiego na poziomie rozszerzonym (77%), geografii (70%) oraz biologii (61%). Wynik uzyskany z matematyki na poziomie podstawowym (86%) plasuje naszą szkołę na 7 miejscu w województwie śląskim. Wyniki z wszystkich przedmiotów są znacznie wyższe niż średnie wartości dla miasta, województwa i kraju. Największa różnica między wynikami szkolnymi a krajowymi cechuje egzamin z geografii, matematyki na obu poziomach, języka polskiego na poziomie rozszerzonym oraz języka angielskiego na poziomie podstawowym.  

Wszystkim Absolwentom gratulujemy wysokich wyników! Życzymy sukcesów na wymarzonych kierunkach studiów!