Kategorie
Bez kategorii

Drugi Ogólnopolski Dzień Inżynierii Materiałowej na Politechnice Śląskiej

22. marca o godzinie 10.00 uczniowie V LO uczestniczyli w ważnym ogólnopolskim wydarzeniu – braliśmy udział w lekcji inżynierii materiałowej, która odbyła się w Centrum Edukacyjno – Kongresowym Politechniki Ślaskiej.

Uczniowie klas IIb i IIc, obecni wśród ok. 500, uczniów wielu śląskich szkół, bili rekord frekwencyjny udziału w lekcji inżynierii materiałowej na temat „Materiały inspirowane naturą” przeprowadzonej przez dr inż. Annę Kloc – Ptaszną.

Podczas lekcji uczniowie na bieżąco wypełniali test sprawdzający nabytą wiedzę.

Udział w Ogólnopolskim Dniu Inżynierii Materiałowej był doskonałą okazją do poznania znaczenia tej dziedziny nauki oraz zwiększenia świadomości na temat inżynierii materiałowej i roli, jaką odgrywa we współczesnym świecie.

Miłośnicy inżynierii materiałowej mogą na nas liczyć, będziemy ich wspierać w biciu rekordów Polski, chętnie weźmiemy udział w kolejnych ciekawych lekcjach. Już dzisiaj czekamy na umówione zajęcia warsztatowe w laboratorium wydziału Mechanicznego Technologicznego.

Kategorie
Bez kategorii

III edycja projektów PBL realizowanych we współpracy z Politechniką Śląską – Uczelnią Badawczą

Ogłoszono wyniki III edycji konkursu na projekty realizowane w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Miło nam poinformować, że po raz trzeci uczniowie V LO zostali laureatami w 10. prestiżowych projektach PBL w Politechnice Śląskiej w ramach „Inicjatywy Doskonałości Uczelnia Badawcza (IDUB)”.

Project/Problem Based Learning jest przykładem nowoczesnego kształcenia zindywidualizowanego w wybranych przez uczniów V LO obszarach, realizowany w czasie interdyscyplinarnych zajęć pod opieką mentorów i naukowców Politechniki Śląskiej z wielu wydziałów, m.in. Mechanicznego-Technologicznego, Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Organizacji i Zarządzania.

Tematyka projektów wspieranych w ramach IDUB obejmuje całe spektrum zagadnień technicznych dotyczących badań prowadzonych na wybranych przez ucznia wydziałach uczelni.

Projekty PBL realizowane przez uczniów naszej szkoły to:

-Mikroskopia elektronowa. A po co to komu. Zastosowanie mikroskopii w inżynierii materiałowej,

-Mikroskopia elektronowa. A po co to komu. Zastosowanie mikroskopii w inżynierii powierzchni.

-Planowanie biznesowe jako element budowania przedsiębiorczości osobistej,

-Kształtowanie wizerunku osobistego,

-Innowacyjna laserowa technologia poprawy własności materiałów,

-Laserowe cięcie stali jako technologia proekologiczna,

-Modelowanie przepływu ciepła w procesach technologicznych wykorzystujących wiązkę lasera,

-Wykonanie przetwornika pomiarowego do określania jakości powietrza wewnętrznego na podstawie mierzonych wartości stężenia dwutlenku węgla i lotnych związków organicznych oraz temperatury i wilgotności względnej powietrza,

-Wykorzystanie termowizji w kontroli przebiegu laserowej obróbki powierzchniowej.

Członkowie zespołów projektowych po zakończeniu prac uzyskują certyfikaty uczestnictwa w formie elektronicznego mikropoświadczenia.

Warto również dodać, że każda edycja kończy się konkursem na najlepiej zrealizowany projekt a wyróżnieni uczniowie, jeśli zostaną studentami Politechniki Ślaskiej otrzymają stypendium w kwocie 7000 zł. już na pierwszym roku studiów.

Wszystkim laureatom konkursu życzymy owocnej pracy i inspirujących działań. Zapraszamy uczniów zainteresowanych rozwijaniem swojej wiedzy i umiejętności do zgłaszania się do kolejnych edycji konkursu, a jeśli masz swój pomysł na temat projektowy i chcesz zrobić coś ciekawego, pomożemy znaleźć Ci opiekuna.

Kategorie
Bez kategorii

Serdeczne gratulacje :)

We wtorek uczniowie klasy 3b Jakub Przeliorz i Jan Zdanowicz oraz 1b Jakub Będkowski pod opieką pani Grażyny Daniel – Schuwald zdobyli 2 miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych.

Gratulujemy!

Kategorie
Bez kategorii

Dzień Poezji w V LO

W piątek 16.02. odbył się w naszej szkole Dzień Poezji. Wzięły w nim udział trzy klasy humanistyczne: 1d, 2d, 3d oraz zainteresowani uczniowie z innych klas, którzy zgromadzili się w auli szkolnej na wykładzie i warsztatach zorganizowanych przez Panią Katarzynę Czaplicką i Panią Agnieszkę Smołkę. Gośćmi szczególnymi byli nadzorujący międzynarodowy projekt przedstawiciele Fundacji Arteria: Wenancjusz Ochman, Weronika Murek, Rafał Siderski, Ewa Grynicka. Gościem głównym był poetka – Agnieszka Wolny-Hamkało. Uczniowie wraz z koordynatorkami projektu zorganizowali klimatyczny kącik czytania poezji. Przygotowano też słodki bufet kawowy z widokiem na panoramę Gliwic. Spotkanie otworzył Pan Dyrektor Florian Brom, który zwrócił uwagę na tradycję poetycką obecną od wielu lat w Piątce i kolejne pokolenia poetów, którzy gościli w murach szkoły.

Pani Agnieszka Wolny-Hamkało dzięki akademickiemu doświadczeniu i łatwości nawiązywania kontaktów z odbiorcą od razu zbudowała nić porozumienia z młodymi ludźmi. Dlatego też część wykładowa miała elementy interakcji w postaci happeningów i swobodnych wypowiedzi uczniów komentujących przeczytane wiersze. Obcowanie z Poetką i poezją stało się też pretekstem do zadawania pytań na temat inspiracji i warsztatu literackiego. Finałem części warsztatowej była próba stworzenia własnych tekstów poetyckich, dla których punktem wyjścia był gatunek litanii. Aż dwunastu uczestników warsztatów przeczytało na scenie auli swoje stworzone w 20 minut wiersze, które cechowało nowatorskie i świeże podejście do zagadnienia, nawet wówczas, gdy ich tematyka była poważna.

Spotkanie było częścią międzynarodowego projektu Poets od Today, Voices of Tomorrow, o którym można poczytać tutaj: https://fundacja-arteria.org/poets-of-today-voices-of-tomorrow/

Spotkanie miało swoją kontynuację podczas dyskusji na jego temat na lekcjach języka polskiego w poszczególnych klasach. Autorem zdjęć jest Rafał Siderski.

Kategorie
Bez kategorii

Druk 3D w przemyśle kosmicznym

Z dumą informujemy, że uczeń klasy 3B Emil Pająk wygrał (I miejsce) finał wojewódzki konkursu Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne. Tym samym zakwalifikował się do finału ogólnopolskiego, który odbędzie się 21 – 23 marca w Grudziądzu.

Gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejny finał!